Arbeidsmiljøutdanning - Arbeidsmiljøutdanning - grunnkurs - oktober 2023 - Bergen (Kokstad) - Stedsbasert - WEB

Arbeidsmiljøutdanning – grunnkurs - oktober 2023 – Bergen (Kokstad) - Stedsbasert - WEB

Kurset tilfredsstiller kravet om 40 timers opplæring

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, grunnopplæring i arbeidsmiljø, er selve grunnsteinen i HMS opplæringen som både ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være de aktive aktørene for et bedre arbeidsmiljø som de både kan og bør være. Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys kurs over hele landet.
AOF er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

AOF følger dermed også egne kvalitetskriterier gitt av HF i tillegg til de kravene som er nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale.
Dette dokumenteres ved at AOF benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell, kursbevis og i markedsføring.

Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs er svært fleksibelt og kan tas på ulike måter, som tradisjonelt kurs, som nettkurs og som kombinerte kurs. AOF tilbyr skreddersydde bedriftsinterne løsninger. 

Kurset er delt i tre deler. 3 dager teori hos oss, deretter praktisk oppgave i din bedrift, og til slutt presentere oppgaven som er gjennomført uken etterpå.

Følgende gjennomgås på kurset:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS Forskriften.
 • Verneombudets oppgaver og plikter.
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering.
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Målrettet HMS arbeid.
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø.
 • Psykososialt arbeidsmiljø.
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
 • Internkontroll.
 • Tilsetting og oppsigelser.
 • Presentasjon – teknikk.
 • Gruppeoppgaver.
 • Case oppgave i bedriften

Det er også mulig å delta via Teams! 

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Informasjon

25.09.2023

Bergen - Kokstad

Fra : 02.10.2023
Til : 12.10.2023
08:30-15:30

7500,00

Ja

René Bracci
Send e-post